Taxor

Yngsta barnet bland syskon räknas alltid som barn 1.

Barn upp till 2,5 år (t.o.m. augusti det år barnet fyller 3 år):

Barn 1

1257 kr

Syskon

839 kr

15-h Barn

1182 kr

Allmänna förskolebarn (fr.o.m. september det år barnet fyller 3 år):

Barn 1

1007 kr

Syskon

671 kr

15-h Barn

0/946 kr

Betal-alternativ:

3 dagar i veckan

kl 7.30-12.30

Betal-alternativ:

5 dagar i veckan

kl 9.30-12.30.

Gratis alternativ:

För allmänna förskolebarn

kl 8.30-11.30.

* För allmänna förskolebarn som går 15 timmar finns även gratisalternativ utöver de två betalalternativen.