_

Älgens Förskola

Centralt belägen förskola i Ljungby

Om Oss

Älgens förskola startade augusti 1992 och är ett föräldrakooperativ vilket drivs som en ekonomisk förening.

Du som förälder har ett aktivt engagemang och god insyn i verksamheten där möjlighet finns att samverka kring det som rör ditt barns tid i förskolan.

N

Verksamheten

Verksamheten bedrivs av stabil personalgrupp som grundar sig på Skolverkets läroplan för förskola med målsättning att medverka till att skapa trygga och harmoniska barn.

N

Våra Pedagoger

Pedagogerna är utbildade barnskötare eller förskollärare som har ett stort intresse och engagemang för att ge barn och föräldrar en trygg och kvalitativ förskoletid.

Vår Dagliga Verksamhet

Älgen erbjuder en väl sammansatt verksamhet, där barnen deltar aktivt i spännande, lärorika och pedagogiska samlingar och planerade aktiviteter. Dagen innehåller även mycket fri lek och daglig utevistelse. Utöver det har samlingsgrupperna varje vecka en planerad utedag med besök till olika platser utanför förskolan.

Vår Dagliga Verksamhet

Älgen erbjuder en väl sammansatt verksamhet, där barnen deltar aktivt i spännande, lärorika och pedagogiska samlingar och planerade aktiviteter. Dagen innehåller även mycket fri lek och daglig utevistelse. Utöver det har samlingsgrupperna varje vecka en planerad utedag med besök till olika platser utanför förskolan.

Vårt Pedagogiska Kök

Älgen har ett eget tillagningskök som skapar matlust och sprider väldoft där all mat tillagas från grunden och serveras rykande färskt. Personal äter tillsammans med barngruppen, vilket skapar en viktig vi-känsla och god samvaro. De äldre barnen medverkar i vad vi kallar pedagogiskt kök, där de får tillfälle att själva vara delaktiga i tillagningen av maten.

Vårt Pedagogiska Kök

Älgen har ett eget tillagningskök som skapar matlust och sprider väldoft där all mat tillagas från grunden och serveras rykande färskt. Personal äter tillsammans med barngruppen, vilket skapar en viktig vi-känsla och god samvaro. De äldre barnen medverkar i vad vi kallar pedagogiskt kök, där de får tillfälle att själva vara delaktiga i tillagningen av maten.

Vårt Arbetssätt

Förskolan arbetar temainriktat, och de 26 barnen i åldern 1-5 år, är indelade i 3 alt. 4 grupper med hög personaltäthet.

Kön till förskolan är helt fristående från andra förskolors. För dig som ännu inte har barn i vår verksamhet kontakta Älgen.

Varmt Välkommen till en förskola som finns till för det allra bästa du har, ditt barn, och som arbetar nära dig som förälder!

Varmt Välkommen till en förskola som finns till för det allra bästa du har, ditt barn, och som arbetar nära dig som förälder!